Suskasten

Onderhoud aan uw ventilatieroosters(Suskast)
Is uw woning voorzien van een geluidwerende ventilatierooster (Suskast)? Deze voorziening stelt u in staat voldoende verse lucht toe te voegen in uw woning en bied u tegelijkertijd bescherming tegen geluidsbelasting van buiten. De afvoer van de “gebruikte” lucht geschiedt door middel van een mechanische afzuigsysteem met afzuigroosters in de keuken, badkamer en toilet. Voldoende ventileren is noodzakelijk voor uw eigen gezondheid als de “gezondheid” van uw woning. De ventilatiebehoefte van uw woning is nauwkeurig berekend aan de hand van de eisen, opgenomen in het “Bouwbesluit” Waaraan alle woningen in Nederland moeten voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op weinig windt en geringe temperatuurs verschillen binnen/buiten. Gedurende groot deel van het jaar zal er een grote hoeveelheid verse lucht binnen geblazen worden dan noodzakelijk, met een bijbehorende hoge energieverlies. Zorg er dan ook voor dat in het koude seizoen de roosters half open staan. En bij meer wind dat u de roosters nog een klein stukje dichter zet. Forceer het niet anders gaat het systeem kapot en moet deze vervangen worden.

Kapot-systeem-van-suskast

Wij wonen in een gedeelte van Nederland waar de lucht ontzettend veel fijn stof bevat. Hierdoor zijn de roosters heel snel verstopt en reinigen van dit systeem is “Noodzakelijk” Om een goede ventilatie te verzekeren.

home1

Rooster

home2

Het onderhoud bestaat uit:

Het demonteren van al de losse onderdelen en het reinigen
Het reinigen met borstelen en stofzuigen van de vaste kader(s)
Het demonteren van de binnenrooster(s)
Het indien nodig verwijderen van de (oude) tape en lijmresten

Het voordeel van revisie t.o.v. vervanging:

Aanzienlijke kostenbesparing
Gevelaanzicht blijft hetzelfde
Glaslatten en kitafdichting blijft zitten
Schilderwerk op kleur bijwerken is niet nodig
Minder overlast voor de bewoners
Geen lange levertijden
Vervanging van originele merkproducten

 De werkzaamheden die verricht worden bij revisie:

Het demonteren van de losse onderdelen en het reinigen hiervan
Het indien nodig richten  van het aluminium binnenrooster
Het  verwijderen van de (oude) tape en lijmresten
Het waar nodig leveren en aanbrengen van nieuwe onderdelen ter vervanging van beschadigde en niet te herstellen onderdelen
Het waar nodig aanpassen van de knop(en)
Het leveren en aanbrengen van nieuwe koord(en) en insectwerend gaas roestvast staal zwart geëpoxeerd maas afstand 3,1 x 3,1 mm