Installatie

Mechanische Ventilatie
Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat uw huis constant wordt voorzien van verse lucht. Door middel van een speciale ventilator zorgt de mechanische ventilatie ervoor dat de vervuilde lucht in uw huis naar buiten wordt afgevoerd. Op de ventilator zijn luchtkanalen aangesloten die meestal te vinden zijn in het toilet, de badkamer en in de keuken. Via deze luchtkanalen wordt vervuilde lucht afgezogen. Dit gebeurt veelal via afzuigventielen die in het plafond zijn aangebracht. Omdat u beschikt over een standenschakelaar kunt u zelf bepalen hoeveel lucht de ventilator moet afzuigen.

Mechanische installatie zorgt ervoor dat vervuilde lucht uit uw huis wordt weggevoerd, maar het zorgt er niet voor dat er tevens weer verse lucht wordt aangevoerd. Daar zal u zelf moeten zorgen. U kunt verse lucht aanvoeren door uw huis te luchten of door de ventilatieroosters, die in verbinding staan met buitenlucht, open te zetten. Bij mechanische ventilatie wordt de lucht dus enkel automatisch afgevoerd. Een alternatief hiervoor is gebalanceerde ventilatie, waarbij het ventilatiesysteem zowel de luchtafvoer als de aanvoer automatisch geregeld worden.

Het is absoluut noodzakelijk dat u de mechanische installatie goed onderhoudt door deze regelmatig en grondig te controleren en schoon te maken. Als u de unit regelmatig schoonmaakt, dan zorgt u ervoor dat uw mechanische ventilatie beter werkt, energie zuiniger is en veel langer meegaat. Bovendien voorkomt u hiermee een mogelijk capaciteitsverlies van tot wel 10% per jaar. Indien u de unit niet goed schoon houdt dan zal de mechanische ventilatie onnodig gaan slijten en ontstaan mogelijk risico’s voor uw gezondheid. Door regelmatige controle en het consistent bijhouden van de staat van de mechanische ventilatie, zorgt u er tevens voor dat eventuele geluidsoverlast wordt voorkomen.

Waarom ventileren
In de eerste plaats wordt er geventileerd omdat levende wezens zoals mensen en dieren zuurstof nodig hebben om in leven te kunnen blijven. De hiervoor benodigde luchtvolumestroom is echter klein, vergeleken met de volumestroom die nodig is om tevens de concentraties van de door de mens geproduceerde geuren en andere stoffen effectief te verlagen tot een aanvaardbaar niveau. Uit hygiënische overwegingen, met het oog op de gezondheid en het welbevinden, worden dus zwaardere eisen aan de ventilatie gesteld dan strikt noodzakelijk is om te overleven.

Ventilatie is ook noodzakelijk om het in de woning geproduceerde vocht af te voeren. Niet alle vochtproblemen worden echter, zoals weleens ten onrechte wordt gedacht, veroorzaakt door een gebrek aan ventilatie. Niettemin kan ventilatie een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van vochtproblemen in woningen.

Viertal hoofdredenen om te ventileren:
Toevoer van zuurstof
Afvoer van verontreinigde lucht
Afvoer van vocht
Afvoer van warmte