Suskasten

Onderhoud aan uw ventilatieroosters (suskast)
Is uw woning voorzien van een geluidwerend ventilatierooster (suskast)? Deze voorziening stelt u in staat voldoende verse lucht toe te voegen in uw woning en bied u tegelijkertijd bescherming tegen geluidsbelasting van buiten. De afvoer van de “gebruikte” lucht gebeurd door middel van een mechanisch afzuigsysteem met afzuigroosters in de keuken, badkamer en toilet. Voldoende ventileren is noodzakelijk voor zowel uw eigen gezondheid als voor de “gezondheid” van uw woning. De ventilatiebehoefte van uw woning is nauwkeurig berekend aan de hand van de eisen, opgenomen in het “Bouwbesluit” waaraan alle woningen in Nederland moeten voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op weinig wind en geringe temperatuurverschillen van binnen en buiten. Gedurende groot deel van het jaar zal er een grote hoeveelheid verse lucht naar binnen komen. Wij zijn gespecialiseerd in het reviseren, reinigen en vervangen van suskasten.

Kapot-systeem-van-suskast

Wij wonen in een gedeelte van Nederland waar de lucht veel fijnstof bevat. Door deze fijnstof raken de roosters snel verstopt waardoor reinigen van het systeem noodzakelijk is om weer een goede luchtkwaliteit in de woning te creëren.

home1

Rooster

home2

Het onderhoud bestaat uit:

  • Het demonteren van de losse onderdelen
  • Het reinigen van de vaste kader(s)
  • Het demonteren van de binnen rooster(s)

De werkzaamheden die verricht worden bij revisie:

  • Het demonteren en reinigen van de onderdelen 
  • Het vervangen van niet te herstellen onderdelen
  • Waar nodig aanpassen van de knop
  • Het leveren en aanbrengen van nieuwe koord en insect werende gaas met maas afstand 3,1 x 3,1 mm

Voordeel van reviseren: kostenbesparing, gevelaanzicht blijft hetzelfde, glaslatten en kitafdichting blijft zitten waardoor het bijwerken van schilderwerk niet nodig is, minder overlast voor de bewoners, geen lange levertijden en de onderdelen worden vervanging door originele merkproducten.